|  781  | 40/44     
Category
79
컴그래픽기능사실기

 기출문제061125(김치백화점)

 정용운
07/03/13 1733
78
포토샵

 춘천홍보이미지제작

 정용운
07/03/12 1998
77
포토샵

 펜툴응용예제(잠자는여자)

 정용운
07/03/12 2080
76
컴그래픽기능사실기

 기출문제061126(우표)

 정용운
07/03/12 1771
75
컴그래픽기능사실기

 기출문제061127(역사달력)

 정용운
07/03/12 1951
74
컴그래픽기능사실기

 기출문제061128(김치포장지)

 정용운
07/03/12 1989
73
컴그래픽기능사실기

 모의문제14(꽃전시회)

 정용운
07/03/12 1464
72
컴그래픽기능사실기

 모의문제13(고기)

 정용운
07/03/12 1457
71
컴그래픽기능사실기

 모의문제12(열쇠)

 정용운
07/03/10 1701
70
컴그래픽기능사실기

 모의문제11(금강산)

 정용운
07/03/09 1490
69
컴그래픽기능사실기

 모의문제10(당구)

 정용운
07/03/08 1482
68
포토샵

 엘지로고이미지

 정용운
07/03/07 1967
67
컴그래픽기능사실기

 모의문제09(신문광고)

 정용운
07/03/06 1582
66
컴그래픽기능사실기

 모의문제08(자연)

 정용운
07/03/06 1479
65
플래시

 프레임바이프레임예제(사람)

 정용운
07/03/02 2233
64
플래시

 프레임바이프레임예제(개구리)

 정용운
07/03/02 2101
63
플래시

 모션트위닝예제(손오공)

 정용운
07/03/02 2077
62
플래시

 모션트위닝예제(자동차)

 정용운
07/03/02 2257
  [1]..[31][32][33][34][35][36][37][38][39] 40 ..[44]
Copyright 1999-2022 Zeroboard / skin by ZZONGA